Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Analýza hlubokých hladin v CdTe metodou TEES 2007/2008 projekt FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc. skrytý 15.11.2007 19.11.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Dvojhvězda s hvězdou se závojem gama Cas 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. skrytý 25.09.2009 18.01.2010 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Studium aurorálního sykotu 2007/2008 2007/2008 projekt FOF prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. skrytý 05.12.2007 05.12.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Změny výskytu klimatických typů v simulacích budoucího klimatu 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FMK Mgr. Jiří Mikšovský, Ph.D. skrytý 05.10.2007 23.10.2007 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Šikmé normální rozdělení 2008/2009 2008/2009 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. skrytý 24.09.2008 04.11.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Kopírování hudebních CD 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce IP RNDr. Mgr. Václav Klimeš, Ph.D. skrytý 06.10.2005 09.11.2005 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Porovnání iteračních metod pro řešení diskretizovaných Stokesových rovnic 2004/2005 diplomová práce MVM doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. skrytý 06.10.2004 15.10.2004 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Aditive Regression Models with Regression Splines 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MPMSE doc. Petr Volf, CSc. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Risk management pro penzijní fondy 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MFAPM Mgr. Petr Jaroš skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Chování konfiguračních a směrovacích mechanismů v ad-hoc sítích 2004/2005 2005/2006 diplomová práce I doc. Ing. Jan Janeček, CSc. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Vliv tenkých nízkorychlostních zón na seismická pozorování v oblasti západočeských zemětřesných rojů 2002/2003 diplomová práce FG doc. RNDr. Oldřich Novotný, CSc. skrytý 31.01.2003 31.01.2003 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Studium procesů rozšíření spektrálních čar v erupcích na limbu 2000/2001 2001/2002 diplomová práce F Pavel Kotrč skrytý 07.03.2001 08.03.2001 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Stoermerův problém v silných gravitačních polích 2005/2006 2006/2007 projekt FA doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. skrytý 14.11.2005 06.12.2005 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Rozsáhlé Monte Carlo simulace v EGEE gridu 2007/2008 bakalářská práce ISPS RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. skrytý 24.10.2007 24.10.2007 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Studium vln typu "lví řev" mezi magnetopauzou Země a rázovou vlnou 2004/2005 projekt FOF prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. skrytý 12.11.2004 01.12.2004 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Numerické řešení nekonvexních a nehladkých úloh nelineárního programování 2004/2005 disertační práce M6 Ing. Ladislav Lukšan, DrSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (32-UIAV) MFF
detail Graph algorithms in text retrieval 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ISS RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 02.11.2006 12.11.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Prostorové mapy pro agenty imitující lidské chování 2007/2008 2008/2009 diplomová práce ISS Mgr. Cyril Brom, Ph.D. skrytý 01.11.2007 15.11.2007 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Stavba a testování aparatury pro měření elektrické vodivosti a Hallova jevu v polovodičích s vysokým měrným odporem 2005/2006 projekt FOOE doc. Ing. Eduard Belas, CSc. skrytý 07.11.2005 06.12.2005 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium nesených nespojitých bimetalických vrstev a jejich interakce s molekulami plynů 2005/2006 2006/2007 diplomová práce FPIP doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. skrytý 24.10.2005 24.10.2005 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium dynamického chování proteinů Mason-Pfizerova opičího viru 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Jan Lang, Ph.D. skrytý 11.11.2002 12.11.2002 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Optimization and Statistics 2005/2006 2005/2006 diplomová práce prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. skrytý 06.10.2005 09.05.2006 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Hra minolovka - výpočetní složitost a implementace hledání řešení 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce IOI doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. skrytý 30.11.2005 05.10.2006 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Experimentální systém pro přípravu tenkých vrstev pro mikrovlnné obvody v pásmu 10 GHz. 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. skrytý 18.11.2005 18.11.2005 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Počítačové modelování biomolekul - potenciálních chemoterapeutik 2004/2005 2012/2013 disertační práce 4F11 RNDr. Ivan Barvík, Ph.D. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Studium mechanických vlastností kompozitů na bázi perspektivních hořčíkových slitin 2004/2005 2008/2009 disertační práce F3 prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc. skrytý 01.10.2004 01.10.2004 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Optické vlastnosti nanodiamantu 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. skrytý 18.06.2007 10.10.2007 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spektra jaderné magnetické rezonance magnetitu se substitucí zinku 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. RNDr. Richard Řezníček, Ph.D. 02.10.2007 07.11.2007 Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT) MFF
detail Detekce plagiátů 2007/2008 diplomová práce ISS RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 23.10.2007 15.11.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Real-time analyzátor protokolů přenosu VoIP 2003/2004 2005/2006 diplomová práce I doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. skrytý 01.10.2003 13.11.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Chaotické chování demonstrované programem Mathematica 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. skrytý 05.10.2006 15.03.2007 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Testování polovodičových stripových detektorů pomocí zářiče beta 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. skrytý 16.11.2006 04.12.2006 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Orientace v prostoru zkoumaná ve virtuální realitě 2006/2007 2008/2009 diplomová práce ISS Mgr. Cyril Brom, Ph.D. skrytý 18.10.2006 06.11.2006 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Discontinuous Galerkin Method for Convection-Diffusion Problems 2005/2006 2008/2009 disertační práce 4M6 prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. skrytý 26.04.2005 01.10.2005 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Emisní vlastnosti prachových částic 2002/2003 2002/2003 diplomová práce FPIP prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. skrytý 01.10.2002 15.11.2002 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Analýza rozptylů e-p s posunutým vrcholem detekovaných v aparatuře H1 2001/2002 diplomová práce F prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. skrytý 09.11.2001 20.11.2001 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Polarizace světla a její ovlivnění optickými prvky 2002/2003 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 08.11.2002 08.11.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Taylorovy řady elementárních funkcí 2006/2007 2008/2009 diplomová práce MDU doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. skrytý 17.08.2006 30.10.2006 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Aplikace algebraické topologie v globální analýze a geometrii 2002/2003 2004/2005 diplomová práce MSTR Jarolím Bureš skrytý 20.04.2003 23.04.2003 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Urychlení konvergence metody GMRES 2003/2004 2003/2004 rigorózní práce   skrytý 04.11.2003 08.01.2004 () MFF
detail Multiprocesorové rozvrhování 2002/2003 2002/2003 diplomová práce I doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. skrytý 01.10.2002 06.11.2002 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vektorové autoregresní modely 2006/2007 2007/2008 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. skrytý 06.09.2006 06.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium teplotní závislosti fotoluminiscenčních spekter polovodičových nanokrystalů CdS a CdSe 2000/2001 projekt F prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 03.11.2000 01.12.2000 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Analytické zpracování XML dokumentů 2006/2007 2007/2008 diplomová práce prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc. skrytý 25.10.2006 03.04.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Metody optimalizace ve financích 2006/2007 2008/2009 diplomová práce MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. skrytý 30.01.2007 05.02.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail O modelech plynu v astrofyzice 2005/2006 2006/2007 diplomová práce MA prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. skrytý 06.10.2005 14.11.2005 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Uživatelská podpora procedury 4ft - Miner pro dobývání znalostí z databází 2003/2004 2006/2007 diplomová práce ISS prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. skrytý 01.10.2003 13.11.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Studium faktorů ovlivňujících transport protonů transportním proteinem MntH. 2005/2006 2006/2007 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. skrytý 13.10.2005 13.10.2005 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Úlohy globální optimalizace v praxi 2005/2006 2006/2007 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. skrytý 18.10.2005 26.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Level-of-detail AI pro rozsáhlé simulace 2005/2006 2007/2008 diplomová práce Mgr. Cyril Brom, Ph.D. skrytý 06.10.2006 13.10.2006 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Generátor experimentálních vektorových dat 2006/2007 bakalářská práce IP doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. skrytý 05.10.2006 13.10.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Requirement management tool 2005/2006 2008/2009 bakalářská práce IOI RNDr. Michal Kopecký, Ph.D. skrytý 06.10.2005 10.11.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Zpracování terénu na moderních GPU 2006/2007 2007/2008 diplomová práce I2 RNDr. Josef Pelikán skrytý 04.07.2007 04.07.2007 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Editor ER diagramů s podporou převodu do relačního modelu 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce IP doc. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. skrytý 06.10.2005 12.10.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Modelování výše škod v čase pomocí kopulí 2006/2007 2008/2009 diplomová práce MFAPM Mgr. Jan Šváb, Ph.D. skrytý 29.01.2007 29.01.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium časově rozlišené luminiscence polovodičových nanostruktur 2005/2006 2005/2006 rigorózní práce   skrytý 24.03.2006 24.03.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Adiabatická demagnetizace jako nová úloha fyzikálního praktika Magnetické chlazení 2005/2006 2005/2006 rigorózní práce   skrytý 16.05.2006 16.05.2006 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Konformně plochá řešení Einsteinových rovnic 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. skrytý 07.11.2007 07.11.2007 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Atomic Force Microscopy a vizualizace rozdílů ve struktuře buněčných stěn mladých a starých kvasinek S. cerevisiae. 2006/2007 2007/2008 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 18.10.2006 28.11.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Přenos energie elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji do ionosféry 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. skrytý 29.08.2007 02.11.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Odhady distribučních a kvantilových funkcí 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce MOM Mgr. Luboš Prchal, Ph.D. skrytý 05.10.2006 16.10.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Použití stereologie pro charakterizaci struktury zrna nanomateriálů 2006/2007 2009/2010 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. skrytý 09.11.2006 09.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Funkcionální rovnice 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D. skrytý 12.09.2007 24.10.2007 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Aplikace pro správu on-line studijních zdrojů 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce IOI RNDr. Libor Forst skrytý 14.11.2006 29.01.2007 Středisko informatické sítě a laboratoří (32-SISAL) MFF
detail Fyzikální modelování dynamiky peněz ve směnné ekonomice 2007/2008 2008/2009 diplomová práce FMPMFT RNDr. František Slanina, CSc. skrytý 02.10.2007 04.10.2007 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Použití metod digitálního zpracování obrazu pro restaurování uměleckých děl 2000/2001 2002/2003 diplomová práce I RNDr. Barbara Zitová, Ph.D. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail GREN-sítě a jejich učení 2003/2004 2004/2005 rigorózní práce   skrytý 06.04.2004 06.04.2004 () MFF
detail Proudění nestlačitelných tekutin s viskozitou závislou na tlaku 2002/2003 2002/2003 rigorózní práce   skrytý 06.01.2003 24.02.2003 () MFF
detail Návrh a realizace metod genetického programování 2002/2003 2004/2005 diplomová práce I Mgr. Roman Neruda, CSc. skrytý 01.10.2002 13.11.2002 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Spin Dynamics of Charge Carriers in Semiconductor Nanostructures 2003/2004 2007/2008 disertační práce F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Spolehlivost měření 2001/2002 2002/2003 diplomová práce MAT doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. skrytý 01.10.2001 12.11.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Hladkost a struktura Banachových prostorů 2002/2003 disertační práce M3 prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. skrytý 03.06.2002 03.06.2002 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Projektivní moduly 2002/2003 diplomová práce MAT Mgr. Robert El Bashir, Ph.D. skrytý 31.10.2002 31.10.2002 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Kovarianční funkce prostorově-časových řad 2003/2004 2005/2006 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. skrytý 01.10.2003 10.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Optimalizace filtru pro fluorescencni mikroskopii kvasinek S. cerevisiae obarvenych calcofluorem. 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Jaromír Plášek, CSc. skrytý 19.10.2006 09.11.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Kvalitativní řešení interakce smykové vrstvy se syntetizovaným proudem. 2006/2007 2006/2007 diplomová práce FMOD prof. Ing. František Maršík, DrSc. skrytý 06.10.2006 18.04.2007 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Ramanova optická aktivita malých organických molekul 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc. skrytý 05.10.2006 31.10.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Diagnostika výboje v magnetronu Langmuirovou sondou 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr. skrytý 05.10.2006 13.11.2006 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Fyzikální chování kapalně krystalických polyurethanů připravených z diizokyanátů a diolů s mesogenní skupinou v bočním řetězci 2002/2003 2003/2004 diplomová práce FKML doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. skrytý 18.02.2003 25.02.2003 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Kryptografické protokoly 2003/2004 2003/2004 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. skrytý 01.10.2003 07.11.2003 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Relative topological properties 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MSTR MUDr. Mgr. Eva Murtinová, Ph.D. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Vychylující moduly nad Gorensteinovými okruhy 2005/2006 2006/2007 diplomová práce MSTR prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc. skrytý 25.11.2005 25.11.2005 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Rozpoznávání jazyka na krátkém vzorku textu 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce IOI RNDr. Eduard Bejček, Ph.D. skrytý 15.11.2007 29.01.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Třídy Booleovských funkcí umožňující efektivní hledání minimálních reprezentací. 2008/2009 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. skrytý 03.11.2008 12.11.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí 2007/2008 2008/2009 diplomová práce MMFT prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. skrytý 05.11.2007 04.02.2008 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Trojúhelníková schémata v neživotním pojištění 2001/2002 2002/2003 diplomová práce MAT prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. skrytý 01.10.2001 12.11.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Nefotorealistické zobrazování 2001/2002 2003/2004 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Programy podporující výuku matematiky 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MIU RNDr. Jan Kašpar, CSc. skrytý 06.10.2004 08.11.2004 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Tvarová optimalizace v úlohách řízených zobecněnými Navier-Stokesovými rovnicemi 2002/2003 2003/2004 diplomová práce MVFT prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. skrytý 01.10.2002 11.11.2002 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Měření hmoty top kvarku v proton-protonových srážkách v detektoru ATLAS 2004/2005 2006/2007 diplomová práce FJF RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D. skrytý 06.06.2005 21.06.2005 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Počítačové modelování ve fyzice plazmatu (modelování horkého plazmatu) 2002/2003 disertační práce F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. skrytý 04.06.2002 04.06.2002 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Studium vztahů mezi tvorbou, strukturou a fotoelastickým chováním polymerních sítí 2003/2004 disertační práce F4 Michal Ilavský skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Je Sportka spravedlivá? 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce MOM RNDr. Jana Čerbáková, Ph.D. skrytý 06.10.2005 21.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Transformace náhodných veličin 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. skrytý 06.10.2005 02.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Nástroj pro modelování evoluce umělého života 2006/2007 2006/2007 diplomová práce ISS RNDr. Tomáš Holan, Ph.D. skrytý 09.11.2006 13.11.2006 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Efektivní mechanismy XML komunikace 2006/2007 2007/2008 diplomová práce doc. Ing. Jan Janeček, CSc. skrytý 03.11.2006 28.11.2006 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Matematická analýza látkové difuze a vedení tepla v živých tkáních 2002/2003 disertační práce F11 prof. Ing. František Maršík, DrSc. skrytý 04.06.2002 04.06.2002 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Vyvažování distribuovaných WWW serverů 2000/2001 2003/2004 diplomová práce I RNDr. Michal Žemlička, Ph.D. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Modelování přenosu energie v molekulárních agregátech ve femtosekundové oblasti 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F prof. RNDr. Ivan Barvík, DrSc. skrytý 10.11.2001 15.11.2001 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Some Examples from the Calculus of Variations 1999/2000 2002/2003 disertační práce M3 prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
Výsledky 201-300 z 17404 předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 175 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK