Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 266)
Seznam prací
   Přihlásit přes CAS
  
                  
výsledků na stránku
seřadit sestupněseřadit vzestupněNázev práce seřadit sestupněseřadit vzestupněRok vypsání seřadit sestupněseřadit vzestupněRok obhájení Typ práce Obor práce seřadit sestupněseřadit vzestupněVedoucí / školitel seřadit sestupněseřadit vzestupněŘešitel seřadit sestupněseřadit vzestupněVypsáno Zadáno Ústav Fakulta
detail Omezující podmínky 2015/2016 disertační práce 4I1 prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. skrytý 03.06.2015 25.09.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Kombinatorické aspekty pojmu exponenciálna funkcia 2015/2016 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Miloš Zahradník, CSc. skrytý 05.05.2016 06.05.2016 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Modelování nestlačitelných ionizovaných směsí 2007/2008 2008/2009 diplomová práce MMFT prof. Ing. Tomáš Roubíček, DrSc. skrytý 05.11.2007 04.02.2008 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Časově závislé řešení dvourozměrných rozptylových problémů v kvantové mechanice 2009/2010 2011/2012 diplomová práce FTF RNDr. Karel Houfek, Ph.D. skrytý 02.10.2009 19.11.2009 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Modelling eye movements during Multiple Object Tracking 2011/2012 2011/2012 diplomová práce ITI Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. skrytý 31.10.2011 04.11.2011 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Porovnání prediktorů 2009/2010 2010/2011 diplomová práce MPMSE doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. skrytý 25.09.2009 05.10.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Magnetooptický Kerrův magnetometr s variabilní vlnovou délkou světla 2015/2016 bakalářská práce FAF RNDr. Martin Veis, Ph.D. skrytý 10.12.2015 10.12.2015 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Analýza hlubokých hladin v CdTe metodou TEES 2007/2008 projekt FOF prof. Ing. Jan Franc, DrSc. skrytý 15.11.2007 19.11.2007 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail "Studium interakce molekul CO a O2 s nesenými nespojitými vrstvami přechodových kovů" RNDr.V.Nehasil,Dr.-KEVF/3.11.97 1997/1998 diplomová práce F doc. RNDr. Václav Nehasil, Dr. skrytý 03.11.1997 03.11.1997 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Spin Dynamics of Charge Carriers in Semiconductor Nanostructures 2003/2004 2007/2008 disertační práce F6 prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 26.11.2003 26.11.2003 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Dynamika spinové polarizace v polovodičích 2010/2011 2011/2012 diplomová práce FOOE prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 20.10.2010 21.10.2010 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Some Examples from the Calculus of Variations 1999/2000 2002/2003 disertační práce M3 prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. skrytý 01.10.1999 01.10.1999 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Izometrická a izomorfní klasifikace $L^1$-preduálů 2011/2012 diplomová práce prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.   17.04.2007 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Matroidy a polymatroidy generované informačními kanály 2011/2012 diplomová práce Ing. František Matúš, CSc.   09.10.2011 Ne Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Time-memory tradeoff útoky 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce MOM RNDr. Michal Hojsík, Ph.D. skrytý 05.10.2011 13.10.2011 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Vývojové prostředí databázových aplikací 2000/2001 2003/2004 diplomová práce I RNDr. David Obdržálek, Ph.D. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Designs and their algebraic theory 2011/2012 2014/2015 disertační práce 4M1 prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc. RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. 26.09.2011 26.09.2011 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail "Blackův-Scholesův model:Zobecnění a alternativní metody". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Jitka Dupačová,DrSc. 1995/1996 diplomová práce MAT prof. RNDr. Jitka Dupačová, DrSc. skrytý 11.11.1994 11.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Chaotické chování demonstrované programem Mathematica 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. skrytý 05.10.2006 15.03.2007 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Integrování racionálních funkcí pomocí komplexních parciálních zlomků 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce FMUZV RNDr. Tomáš Bárta, Ph.D. skrytý 02.05.2007 25.10.2007 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Dielektrické chování kapalně krystalických polymerů 2007/2008 diplomová práce FKSM doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.   18.10.2006 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Konvoluce funkcí a její aplikace 2010/2011 bakalářská práce doc. RNDr. Jaroslav Milota, CSc.   30.04.2010 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Nelineární rovnice a věty o pevném bodu 2012/2013 bakalářská práce doc. RNDr. Petr Holický, CSc.   14.05.2012 Ne Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail AJAX CAT - webový editor s podporou pro překlad 2009/2010 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Ondřej Bojar, Ph.D. skrytý 18.11.2008 05.11.2009 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Studium mikrokrystalických inkluzí v jednobuněčných řasách pomocí Ramanovy mikroskopie 2016/2017 diplomová práce FBCHF doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc. Bc. Matyáš Suja 02.03.2017 02.03.2017 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Preparation of Nanocomposites of Metal Oxides in Plasma Polymer and Study of Their Properties 2006/2007 2012/2013 disertační práce 4F4 prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc. skrytý 19.04.2006 01.10.2006 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Sbírka úloh o čtyřúhelnících 2009/2010 2012/2013 diplomová práce FMU2ZS doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. skrytý 18.06.2009 18.06.2009 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Teplotně citlivé hydrogely 2016/2017 2016/2017 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Lenka Hanyková, Dr. skrytý 27.10.2016 31.10.2016 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Rozšiřování Lebesgueovy míry 2010/2011 diplomová práce MA prof. RNDr. Jaroslav Lukeš, DrSc. skrytý 08.11.2010 09.11.2010 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Learning from Data Based on Approximation by Neural Networks 2000/2001 2007/2008 disertační práce I1 RNDr. Věra Kůrková, DrSc. skrytý 01.10.2000 01.10.2000 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. (32-UIAV) MFF
detail Užití"wavelets"k řešení okrajov.úloh pro dif.rovnice 2.řádu 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 11.11.1993 11.11.1993 () MFF
detail Visualizátor struktury webu 2005/2006 2008/2009 diplomová práce ISS RNDr. Leo Galamboš, Ph.D. skrytý 06.10.2005 10.11.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Počítačové modelování ve fyzice plazmatu 2008/2009 disertační práce 4F11 prof. RNDr. Rudolf Hrach, DrSc. skrytý 12.06.2008 10.09.2008 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Simulace mechaniky tuhých těles 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce RNDr. Josef Pelikán skrytý 16.05.2011 17.05.2011 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Metoda skórů pro odhad parametrů škodních úhrnů 2002/2003 2002/2003 bakalářská práce MFMAT prof. RNDr. Petr Mandl, DrSc. skrytý 11.11.2002 11.11.2002 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Aditive Regression Models with Regression Splines 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MPMSE doc. Petr Volf, CSc. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Pojištění v případě invalidity 2000/2001 diplomová práce MAT RNDr. Vladimíra Unzeitigová, Ph.D. skrytý 16.10.2000 13.11.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Subdivision Surfaces 1999/2000 diplomová práce I RNDr. Josef Pelikán skrytý 16.10.1999 20.11.1999 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Viskoelastická deformace v geofyzikálních aplikacích 2012/2013 2013/2014 diplomová práce MMFT prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. skrytý 02.10.2012 12.11.2012 Katedra geofyziky (32-KG) MFF
detail Matter Models in General Relativity with a Decreasing Number of Symmetries 2007/2008 2010/2011 disertační práce 4F1 prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. skrytý 16.04.2007 08.11.2007 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Nakrývání hypergrafů 2008/2009 diplomová práce IDMA doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. skrytý 09.09.2008 11.11.2008 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Study of biomolecular interactions by the method of surface plasmon resonance 2016/2017 rigorózní práce FBCHF prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. skrytý 21.03.2017 21.03.2017 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Automatická konstrukce modelů 2010/2011 2014/2015 diplomová práce ITI doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. skrytý 06.10.2009 18.10.2010 Katedra algebry (32-KA) MFF
detail Regresní modely v analýze přežití s časově proměnnými regresory. 2007/2008 bakalářská práce MOM Mgr. Jaroslav Ševčík skrytý 01.10.2007 30.09.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Studium vlivu rychlosti kalení na mikrostrukturu vzorků kovových slitin 2015/2016 diplomová práce Mgr. Michal Hájek, Ph.D.   10.09.2011 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Kreslení grafů v rovině 1999/2000 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. skrytý 13.10.1999 04.11.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Rozšíření Krylovova podprostoru při metodě GMRES 1999/2000 diplomová práce MAT doc. RNDr. Jan Zítko, CSc. skrytý 21.10.1999 08.11.1999 Katedra numerické matematiky (32-KNM) MFF
detail Methods for Constrained State Estimation: Comparison and Application to Zero-Bound Interest Rate Problem 2013/2014 2013/2014 rigorózní práce MPMSE   skrytý 31.10.2013 31.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Matematické modelování magnetosriktních látek 2009/2010 2010/2011 diplomová práce FMPMFT doc. RNDr. Martin Kružík, Ph.D. skrytý 23.03.2010 08.03.2011 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail M-lizer 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce IP RNDr. Jan Kofroň, Ph.D. skrytý 09.12.2010 15.12.2010 Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS) MFF
detail Regulace vnitřního pH kvasinek - vliv vybraných transportních proteinů 2009/2010 diplomová práce FBCHF RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.   22.09.2009 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Modelování nestacionárních finančních časových řad 2011/2012 2012/2013 diplomová práce MFAPM RNDr. Jitka Zichová, Dr. skrytý 05.09.2011 05.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Differential equations in metric spaces 2014/2015 disertační práce 4M3 prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. skrytý 22.04.2014 01.10.2014 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Geografické a datové modelování 2006/2007 2006/2007 diplomová práce MVFT doc. RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. skrytý 13.12.2006 21.12.2006 Matematický ústav UK (32-MUUK) MFF
detail Algoritmy genetického učení a jejich paralelní implementace KSI - RNDr. Roman Neruda 1997/1998 diplomová práce I Mgr. Roman Neruda, CSc. skrytý 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Matematické modely soustavy dělících se buněk s přihlédnutím ke krvetvorbě 2003/2004 2003/2004 diplomová práce ISS doc. RNDr. Zdeněk Hedrlín, CSc. skrytý 01.10.2003 11.12.2003 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Vývoj disku hvězd v jádře Galaxie 2009/2010 2011/2012 diplomová práce FA doc. RNDr. Ladislav Šubr, Ph.D. skrytý 14.10.2009 15.10.2009 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Použití stereologie pro charakterizaci struktury zrna nanomateriálů 2006/2007 2009/2010 diplomová práce MPMSE prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. skrytý 09.11.2006 09.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analýza hydrometeorologických časových řad 1994/1995 diplomová práce MAT   skrytý 12.11.1993 12.11.1993 () MFF
detail Integrace nástrojů rozlehlých sítí do informačních systémů Prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. - KSI 1997/1998 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Taylorovy řady elementárních funkcí 2006/2007 2008/2009 diplomová práce MDU doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. skrytý 17.08.2006 30.10.2006 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Discrete and Linear Structures in Enumeration 2010/2011 2009/2010 disertační práce I4 prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. skrytý 22.03.2006 12.12.2006 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Třídy Booleovských funkcí umožňující efektivní hledání minimálních reprezentací. 2008/2009 2009/2010 diplomová práce doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. skrytý 03.11.2008 12.11.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Automatic assembly of jigsaw puzzles from digital images 2010/2011 2010/2011 bakalářská práce IOI Mgr. Jiří Sedlář, Ph.D. skrytý 10.11.2010 10.11.2010 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Porovnání dvouvýběrového T-testu a jeho neparametrického ekvivalentu 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce MOM Mgr. Alena Černíková, Ph.D. skrytý 06.10.2005 21.10.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Význam cefeid v astronomii vedoucí DP - dr.M. WOLF - AÚ - 1996 1997/1998 diplomová práce UMF doc. RNDr. Marek Wolf, CSc. skrytý 29.11.1996 29.11.1996 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Postoje českých žáků k přírodovědným předmětům a metody výuky těchto předmětů (Analýza dat získaných v rámci mezinárodního výzkumu TIMSS) 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FMUSSS RNDr. Dana Mandíková, CSc. skrytý 02.10.2008 24.10.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Weylovy prostoročasy s nenulovou kosmologickou konstantou 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 08.11.2005 08.11.2005 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Zobecněné Leontievovy modely 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 04.10.2013 08.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Teoretické studium rutheniových komplexů s protinádorovými účinky 2005/2006 2006/2007 diplomová práce FBCHF prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. skrytý 06.10.2005 06.10.2005 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Vliv ztráty hmoty hvězd na dynamiku hvězdokup 2010/2011 2011/2012 diplomová práce FA RNDr. Bruno Jungwiert, Ph.D. skrytý 03.12.2010 27.09.2011 Astronomický ústav UK (32-AUUK) MFF
detail Použití magnetických polovodičů ve spintronice 2006/2007 2006/2007 bakalářská práce FOF prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D. skrytý 29.06.2006 27.09.2006 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Analýza epidemií infekčních nemocí ve velkých populacích. 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce MOM doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. skrytý 22.10.2009 05.11.2009 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail General Relativity in Higher Dimensions 2007/2008 2011/2012 disertační práce 4F1 Mgr. Vojtěch Pravda, Ph.D. skrytý 26.04.2007 09.11.2007 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Zpětné inženýrství programů v jazyce JAVA 1999/2000 2001/2002 diplomová práce I prof. RNDr. Jaroslav Král, DrSc. skrytý 11.10.1999 05.05.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Prostředky pro podporu ladění v projektu Pogamut 2 2007/2008 2008/2009 bakalářská práce ISPS Mgr. Cyril Brom, Ph.D. skrytý 10.10.2007 17.02.2010 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail KSI - RNDr. Alena Koubková, CSc. 1997/1998 diplomová práce I   skrytý 14.11.1997 14.11.1997 () MFF
detail Computer players in large extensive form games 2014/2015 disertační práce 4I4 doc. Mgr. Milan Hladík, Ph.D. skrytý 04.08.2015 04.08.2015 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Mnohorozměrná lineární regrese 2009/2010 2009/2010 bakalářská práce MOM RNDr. Peter Bubelíny, Ph.D. skrytý 01.10.2009 02.10.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Polarizační závislosti v Ramanově spektroskopii a SERS 2017/2018 projekt Mgr. Martin Šubr   17.10.2017 Ne Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Oceňování úrokových derivátů pomocí LIBOR tržního modelu (LMM) 2010/2011 2012/2013 diplomová práce MFAPM RNDr. Petr Myška, Ph.D. skrytý 07.10.2010 08.11.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Ensemblové experimenty s málo-dimenzionálními atmosférickými modely 2008/2009 2009/2010 diplomová práce FMK RNDr. Aleš Raidl, Ph.D. skrytý 30.10.2008 06.11.2008 Katedra fyziky atmosféry (32-KFA) MFF
detail Relative topological properties 2004/2005 2005/2006 diplomová práce MSTR MUDr. Mgr. Eva Murtinová, Ph.D. skrytý 06.10.2004 15.11.2004 Katedra matematické analýzy (32-KMA) MFF
detail Účinnosti a odezva předního a zadního křemíkového detektoru experimentu H1 2006/2007 diplomová práce FJF Petr Reimer skrytý 05.04.2007 18.05.2007 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Hladkost a struktura Banachových prostorů 2002/2003 disertační práce M3 prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. skrytý 03.06.2002 03.06.2002 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV) MFF
detail Studium podmínek krystalizace vybraných intermetalických sloučenin 2006/2007 2007/2008 bakalářská práce FOF doc. RNDr. Pavel Svoboda, CSc. skrytý 16.05.2006 22.04.2008 Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL) MFF
detail Tournament Management System 2008/2009 2009/2010 bakalářská práce IOI RNDr. David Obdržálek, Ph.D. skrytý 24.11.2008 28.11.2008 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail GREN-sítě a jejich učení 2003/2004 2004/2005 rigorózní práce   skrytý 06.04.2004 06.04.2004 () MFF
detail Soubor aplikačních úloh z matematiky pro 11-15leté žáky vedoucí DP-doc.O. ODVÁRKO-KDM-1995 1995/1996 diplomová práce UMF2 doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc. skrytý 11.11.1995 11.11.1995 Katedra didaktiky matematiky (32-KDM) MFF
detail Diagnostika vysokoteplotního plazmatu metodou Thomsonova rozptylu 2001/2002 2002/2003 diplomová práce F František Žáček, CSc. skrytý 01.10.2001 20.11.2001 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Sekvenční intervalové odhady dané délky 2011/2012 2011/2012 bakalářská práce MOM prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc. skrytý 29.09.2011 14.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Low Platinum Content Thin Film Catalysts for Hydrogen Proton Exchange Membrane Fuel Cells 2007/2008 2015/2016 disertační práce 4F5 prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. skrytý 26.04.2007 12.11.2007 Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP) MFF
detail Stanovení pufrační kapacity cytosolu bakterií 2005/2006 2005/2006 bakalářská práce FOF RNDr. Eva Urbánková, Ph.D. skrytý 21.10.2005 04.01.2006 Fyzikální ústav UK (32-FUUK) MFF
detail Stochastické modely v teorii spotřebitele 2013/2014 2013/2014 bakalářská práce MFMAT doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. skrytý 04.10.2013 09.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Náhodné výběry opakované v čase" 1999/2000 diplomová práce MAT doc. RNDr. Zuzana Prášková, CSc. skrytý 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Kombinátory a doménově specifické jazyky 2006/2007 diplomová práce RNDr. Jan Hric   01.10.2006 Ne Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Spektroskopie fotosyntetických karotenoidů 2010/2011 diplomová práce doc. RNDr. Roman Dědic, Ph.D.   25.10.2010 Ne Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail "Stacionární zdroje kolem černých děr" Vedoucí DP:RNDr.Oldřich Semerák,PhD,KTF/30.10.95 1996/1997 diplomová práce F doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc. skrytý 30.10.1995 30.10.1995 Ústav teoretické fyziky (32-UTF) MFF
detail Rozhodovací pravidla pro projekt Pogamut 2 2007/2008 2007/2008 bakalářská práce IOI Mgr. Cyril Brom, Ph.D. skrytý 12.11.2007 14.11.2007 Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI) MFF
detail Third order moment characteristics for spatial point processes 2007/2008 2010/2011 diplomová práce MPMSE RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. skrytý 02.10.2007 18.01.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
Výsledky 201-300 z 17204 předchozí 1 2 3 4 5 6 ... 173 další
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK