velikost textu

Oddělení pro vědeckou činnost

UK » PedF » Děkanát » OdVČ

Vedení

vedoucí oddělení pro vědeckou činnost: PhDr. Mgr. Marek Merhaut, Ph.D., MBA

Funkce a agendy

koordinátorka evidence projektů: Mgr. Ivana Metelková
koordinátor evidence projektů: Mgr. Lothar Filip Rudorfer
agenda doktorského studia: Mgr. Lindita Iljazi
manažerka vědeckých projektů: Mgr. Ivana Metelková
referent programu PRIMUS: Mgr. Lothar Filip Rudorfer
referent programu START: Mgr. Lothar Filip Rudorfer