velikost textu

Mgr. Lucie Koňaříková

Pedagogická fakulta

koordinátorka evidence výsledků (Oddělení pro vědeckou činnost Pedagogické fakulty)
koordinátorka evidence identifikátorů (Oddělení pro vědeckou činnost Pedagogické fakulty)
vedoucí (Oddělení pro vědeckou činnost Pedagogické fakulty)
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti (Oddělení pro vědeckou činnost Pedagogické fakulty)
e-mail
lucie.konarikova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 291 l. 291 (OdVČ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 445
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(OdVČ)