velikost textu

Vědecká rada

UK » 3.LF » Statutární orgány » Vědecká rada

Kontakty

Adresa: Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, okres Praha (hlavní město), Česká republika
Email: jana.skalova@lf3.cuni.cz, veda@lf3.cuni.cz
Telefon: +420 267 102 363 [i]

Vedení

předseda: prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Popis

Vědecká rada 3. LF UK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty. Předsedou vědecké rady je děkan fakulty, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity.