velikost textu

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

3. lékařská fakulta

děkan
předseda (Vědecká rada 3. lékařské fakulty)
vedoucí (Katedra interních oborů)
vedoucí (Centrum pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu)
předseda (Komise pro výuku 3. lékařské fakulty)
email
michal.andel@lf3.cuni.cz, sekretariatdekana@lf3.cuni.cz (Děkan)
telefon
+420 267 162 710 (II.Interní), +420 267 102 233 (Děkan)
místnost
Hlavní budova 3.LF » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 235
Ruská 2411/87, 100 00 Praha 10, Česká republika
(Děkan)
členství
zaměstnání
členství

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově

koordinátor (P31)