velikost textu

Centrum pro podporu open science

UK » Další součásti » ÚK » CpOS

Vedení

vedoucí: Mgr. Dagmar Hanzlíková

Funkce a agendy

zástupkyně univ. koordinátora open access: Mgr. Lenka Lukešová
univerzitní koordinátorka open access: Mgr. Žaneta Procházková