text size

Open Science Support Centre

UK » Další součásti » ÚK » CpOS

Management

head: Mgr. Dagmar Hanzlíková

Funkce a agendy

open access university deputy coordinator: Mgr. Lenka Lukešová
open access university coordinator: Mgr. Žaneta Procházková