velikost textu

Ústřední knihovna

UK » Další součásti » ÚK

Kontakty

Adresa: 2. patro, José Martího 407/2, 162 00 Praha, Česká republika
Telefon: +420 224 491 231

Sídlo

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitelka: PhDr. Radka Římanová, Ph.D.
vedoucí Oddělení repozitářů a digitalizace: Ing. Jakub Řihák
zástupce ředitele: Ing. Jakub Řihák

Funkce a agendy

koordinátorka open access: Bc. Jaroslava Kamburovová
koordinátor open access FSV: Mgr. Martin Simota
koordinátorka open access LFP: Mgr. Libuše Stupavská
koordinátorka open access PedF: Soňa Veselá
koordinátorka open access: Bc. Miriam Vojtíšková

Organizační struktura