text size

Vědecká rada

UK » KTF » SO » VR

Management

president: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.