text size

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Catholic Theological Faculty

president (Vědecká rada Katolické teologické fakulty)
e-mail
vojtech.novotny@ktf.cuni.cz
mebership

Charles University