text size

Catholic Theological Faculty

UK » KTF

Contacts

Email: office@ktf.cuni.cz

Registered office

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

dean: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
vice-dean pro rozvoj a vnější vztahy: PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.

Organizational structure