text size

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Catholic Theological Faculty

president (Akademický senát Kaolické tologické fakulty)
head Ústavu dějin křesťanského umění (ÚDKU)

Faculty of Education

Address
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
e-mail
vit.vlnas@pedf.cuni.cz
telephone
+420 221 900 103 (DHHD)
room
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 446
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DHHD)

Charles University

deputy coordinator (Research Area Board Arts and Culture Studies)