text size

Project Management Department

UK » PřF » Děkanát » Projektové řízení

Contacts

Management

secretary: Andrea Johnová
referent interních projektů z prostředků OP: Bc. Romana Hogenová
referent interních projektů z prostředků OP: Mgr. Roman Hošek
research officer (in charge of contractual research): Andrea Johnová
referent interních projektů z prostředků OP: Andrea Johnová
research officer (in charge of SVV/GAUK projects): Andrea Johnová
research officer (in charge of research infrastructures participation): Andrea Johnová
research officer (in charge of institutional support projects): Andrea Johnová
coordinator for the register of activities: Andrea Johnová
research officer (in charge of projects registered in CEP): Andrea Johnová
research officer (in charge of other czech research projects): Andrea Johnová
research officer (in charge of license agreements to industrial property): Andrea Johnová
deputy coordinator for the register of activities: Mgr. Tomáš Palatý
research officer (in charge of international research projects): Mgr. Tomáš Palatý