velikost textu

Oddělení projektového řízení

UK » PřF » Děkanát » Projektové řízení

Kontakty

Vedení

sekretářka: Andrea Johnová
referent interních projektů z prostředků OP: Bc. Romana Hogenová
referent interních projektů z prostředků OP: Mgr. Roman Hošek
referentka smluvního výzkumu: Andrea Johnová
referent interních projektů z prostředků OP: Andrea Johnová
referentka projektů z podpory SVV: Andrea Johnová
referentka účasti ve výzkumných infrastrukturách: Andrea Johnová
referentka projektů institucionální podpory: Andrea Johnová
koordinátorka evidence aktivit tvůrčí činnosti: Andrea Johnová
referentka projektů CEP: Andrea Johnová
referentka ostatních českých projektů VaV: Andrea Johnová
referentka licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví: Andrea Johnová
zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti: Mgr. Tomáš Palatý
referent mezinárodních projektů VaV: Mgr. Tomáš Palatý