velikost textu

Matematický ústav UK

UK » MFF » SEKCEM » MUUK

Vedení

ředitel: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
zástupce ředitele: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.

Funkce a agendy

sekretářka: Bc. Martina Kašparová
tajemník: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D.