velikost textu

prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

email
vladimir.soucek@mff.cuni.cz
Oboroví garanti (Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (D; 1101V038; 4 roky; MFF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures (D; 1101V038; 1101V038; 4 years; MFF; en; P,K; 1branch))

Univerzita Karlova