velikost textu

Interní klinika 3. LF UK a FNKV

UK » 3.LF » Kliniky » Interna

Kontakty

Adresa: Šrobárova 50, 100 00 Praha 10, Česká republika
Email: intsec@fnkv.cz
Telefon: +420 267 162 357 [i], +420 267 162 710 [i], +420 267 162 315 [i]

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.
zástupce přednosty pro vědu a výzkum: prof. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.