velikost textu

doc. MUDr. Pavel Kraml, Ph.D.

3. lékařská fakulta

zástupce přednosty pro vědu a výzkum (II.Interní klinika 3. lékařské fakulty)
email
pavel.kraml@fnkv.cz
telefon
+420 267 163 683
zaměstnání

Rektorát