velikost textu

Ústav řeckých a latinských studií

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚŘLS

Kontakty

Adresa: Celetná 20, Praha 1, Česká republika
Email: urls@ff.cuni.cz
Telefon: +420 221 619 739

Sídlo

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitelka: doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
zástupkyně ředitele: doc. PhDr. Dagmar Muchnová, CSc.

Funkce a agendy

tajemnice: Eva Zezulková
sekretářka: Eva Zezulková
Faktury: Eva Zezulková
Smlouvy: Eva Zezulková
Spisová služba: Eva Zezulková
Inventarizace: Eva Zezulková
WhoIs: Mgr. Bc. Martina Vaníková, Ph.D.
Stravenky: Eva Zezulková
Pracovní dohody a externisté: Eva Zezulková
WhoIs: Eva Zezulková
Docházka a nepřítomnosti: Eva Zezulková
Přijímací řízení: Mgr. Ján Bakyta, Ph.D.
Přijímací řízení: Mgr. Ivan Prchlík, Ph.D.
SIS: Eva Zezulková
Rozvrhy: Eva Zezulková

Organizační struktura