velikost textu

prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Osobní kontakty

adresa
Tůmova 48, 616 00 Brno, Česká republika (osobní)
telefon
+420 605 758 079 (osobní)

Filozofická fakulta

e-mail
lucie.dolezalova@ff.cuni.cz
telefon
+420 221 619 739 (ÚŘLS)
místnost
Celetná 20 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 146
(ÚŘLS)
členství

Fakulta humanitních studií

adresa
Pátkova 2137/5, 182 00 Praha, Česká republika (K jazyků)
e-mail
lucie.dolezalova@fhs.cuni.cz (K jazyků)
telefon
+420 224 271 444 (K jazyků)

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova