velikost textu

Akademický senát

UK » PřF » SO » ASF

Kontakty

Email: senat@natur.cuni.cz

Vedení

předseda: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
místopředseda 2. místopředseda: prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.

Organizační struktura