velikost textu

Akademický senát

UK » PřF » SO » Akademický senát

Kontakty

Email: senat@natur.cuni.cz

Vedení

předseda: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
místopředsedkyně 1. místopředseda: Mgr. Aneta Hušková
místopředseda 2. místopředseda: RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.

Organizační struktura