velikost textu

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.

Osobní kontakty

telefon
+420 725 307 557 (osobní)

Pedagogická fakulta

proděkan pro vědu a výzkum
předseda (Rozvrhová komise Pedagogické fakulty)
koordinátor hodnocení tvůrčí činnosti (KMDM)
tajemník (KMDM)
adresa
Pedagogická fakulta UK, M.D.Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika (KMDM)
email
antonin.jancarik@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 251 l. 251 (KMDM), +420 221 900 291 l. 291
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 301B
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KMDM)
zaměstnání
členství
Oboroví garanti (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 1obor))
Oboroví garanti (Matematika se zaměřením na vzdělávání (B; 7504R015; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))

Matematicko-fyzikální fakulta