velikost textu

RNDr. Ivana Císařová, CSc.

Přírodovědecká fakulta

adresa
Katedra anorganické chemie, PřF UK, Hlavova 8, 128 43 Praha 2, Česká republika (Kate…)
e-mail
ivana.cisarova@natur.cuni.cz
telefon
+420 221 951 249 (Kate…)
místnost
Hlavova 8 » 2. nadzemní podlaží - 1. patro » 240,241
Hlavova 2030/8, 128 00 Praha, Česká republika
(Kate…)