text size

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

Faculty of Education

vice-dean pro zahraniční vztahy
president (Commission of Faculty Agon)
email
miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz
phone
+420 221 900 329 (DITTE), +420 221 900 238 (DC)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 1st floor » 013F
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DITTE),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5th floor » 442
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Czech Republic
(DC)
mebership
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova (M; 7504T227; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Guarantees of Subjects (Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R042; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Guarantees of Subjects (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova (N; 7504T227; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))