velikost textu

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

Pedagogická fakulta

proděkanka pro zahraniční vztahy
předsedkyně (Komise pro fakultní Agon)
osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu (KITTV)
e-mail
miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 329 (KITTV), +420 221 900 238 (KD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 013F
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KITTV),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 442
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KD)
zaměstnání
členství

Univerzita Karlova