velikost textu

doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.

Pedagogická fakulta

proděkanka pro zahraniční vztahy
předsedkyně (Komise pro fakultní Agon)
email
miroslava.cernochova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 329 (KITTV), +420 221 900 238 (KD)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 1. nadzemní podlaží - přízemí » 013F
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KITTV),
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 442
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(KD)
zaměstnání
členství
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova (M; 7504T227; 5 roků; PedF; cs; P; 2obor))
Oboroví garanti (Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání (B; 7507R042; 3 roky; PedF; cs; P,K; 2obor))
Oboroví garanti (Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchova (N; 7504T227; 2 roky; PedF; cs; P; 2obor))