text size

Institute of the History of Charles University

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » ÚDAUK » ÚDUK

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

head: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

Funkce a agendy

referent interních projektů z prostředků OP: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
coordinator for the register of activities: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
coordinator for the evaluation of creative activities : PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.

Organizational structure