velikost textu

Katedra interních oborů

UK » LFHK » KP » Interní obory

Kontakty

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové, okres Hradec Králové, Česká republika
Email: paulikovah@lfhk.cuni.cz
Telefon: +420 495 834 924
Fax: +420 495 832 006

Vedení

vedoucí: doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D.
zástupce vedoucího katedry: prof. MUDr. Jiří Horáček, CSc.

Funkce a agendy

tajemník: prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc.
sekretářka - vedení sekretariátu: Hana Paulíková

Organizační struktura