text size

Faculty of Physical Education and Sport

UK » FTVS

Contacts

Registered office

José Martího 31, 162 52 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

dean: doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc.
vice-dean pro vnitřní záležitosti a rozvoj: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
vice-dean pro studijní záležitosti: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
vice-dean pro vnější vztahy a zahraniční záležitosti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
vice-dean pro vědeckou a výzkumnou činnost: doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.
chief administrative officer: Ing. Radim Zelenka, Ph.D.

Organizational structure