velikost textu

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

UK » 1.LF » Pracoviště fakulty společná s VFN » ÚLBLD

Vedení

přednosta: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
sekretářka: Miroslava Beranová
sekretářka: Anna Dezortová