velikost textu

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Univerzita Karlova

předseda (Interní členové vědecké rady UK)

1. lékařská fakulta

přednosta (ÚLBLD)
e-mail
tomas.zima@lf1.cuni.cz (ÚLBLD)
telefon
+420 224 962 841 (ÚLBLD), +420 224 964 281 (ÚLBLD)

Rektorát

místnost
Ovocný trh 5 - STOCKHAUS » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 306
(Kancelář rektorky)
zaměstnání

Přírodovědecká fakulta

adresa
1. LF UK a Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, U nemocnice 2, 128 08 Praha 2, Česká republika (BIOCHEM)
e-mail
zimatom@cesnet.cz (BIOCHEM)
telefon
+420 224 962 841 (BIOCHEM)
externí spolupracovník