velikost textu

Vědecká rada LFHK

UK » LFHK » SO » VR

Vedení

předseda: prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
▕◀   ◀  
  ▶   ▶▏

Popis

Vědecká rada UK - LF HK je samosprávným akademickým orgánem s působností zejména v oblasti vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti fakulty. Předsedou vědecké rady je děkan fakulty, členy jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu; nejméně jedna třetina členů musí být mimo akademickou obec univerzity. 

Poslední platné funkční je období od 7.10.2014 do 31.8.2018.