velikost textu

doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.

Pedagogická fakulta

vedoucí (KDDD)
adresa
Praha 1, M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
email
magdalena.pokorna@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 244 l. 244
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 451
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika

Filozofická fakulta

email
magdalena.pokorna@ff.cuni.cz (ÚČD)
telefon
+420 221 619 205 (ÚČD)
místnost
Hlavní budova FF UK, nám. Jana Palacha 2 » 3. nadzemní podlaží - 2.patro » 208
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1, Česká republika
(ÚČD)