text size

Dormitories and Refectories

UK » Další součásti » Účelová zařízení » KaM

Contacts

Address: Kolej Hvězda, blok A3, Zvoníčkova 1927/5, 162 08 Praha 6, Czech Republic
Phone: +420 224 930 250, +420 770 141 727

Registered office

Zvoníčkova 5, 162 08 Praha 6, Czech Republic

Management

director: Mgr. Miroslava Hurdová

Organizational structure