text size

Academic Senate

UK » LFHK » SO » AS

Contacts

Phone: +420 495 816 243

Vedení

president: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
presidium member - akademická část: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
presidium member - akademická část: prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc.
presidium member studentská část: Marek Grulich
presidium member studentská část: Pavel Petraš
secretary: Radka Vlachová

Description

Akademický senát fakulty a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty jako celku. Na fakultě se volí 24 členů senátu z řad akademických pracovníků a 12 z řad studentů.