text size

Academic Senate

UK » LFHK » SO » AS

Contacts

Management

president: doc. MUDr. Jakub Radocha, Ph.D.
vice-president: doc. MUDr. Otto Kučera, Ph.D.
presidium member: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.
presidium member: MUDr. Kristián Lux
presidium member: Tomáš Pavelka

Funkce a agendy

secretary: Radka Vlachová

Description

Akademický senát fakulty a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty jako celku. Na fakultě se volí 24 členů senátu z řad akademických pracovníků a 12 z řad studentů.