PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
TV lékařství a traumatologie - ON2320001
Anglický název: Physical training medicine and traumatology
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
Je neslučitelnost pro: OB2314V01
Je záměnnost pro: OPNT2T101A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)
Základní informace o tělovýchovném lékařství. Základy traumatologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (22.10.2009)

Seznámit se s mechanismy vzniku úrazů a jiných poškození zdraví ve školní tělesné výchově. Naučit se poskytovat první pomoc v těchto případech úrazů a akutních stavů ohrožujících zdraví a život a seznámit se i se způsoby definitivního ošetření v rámci odborné lékařské péče.

Literatura
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)

Drábková, J., Malá, H. Vádemékum novinek neokladné péče. Praha: Grada, 1999.

Paneš, V. Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky. Olomouc: Epava, 1993.

Sylabus -
Poslední úprava: HAJKOVAJ/PEDF.CUNI.CZ (09.02.2009)

Vymezení předmětu tělovýchovného lékařství, působení jednotlivých sportů na organismus, kontraindikace sportovní aktivity, pohybová aktivita a postižení hybné soustavy. Traumatologie - mechanismy vzniku úrazů a jiných poškození zdraví. Vymezení předmětu - úraz, úrazovost, úrazová prevence, úrazy dětí a mládeže při školní tělesné výchově, dělení poranění. Nauka o ranách, typy ran, ošetření ran, hojení ran, krvácení a jeho typy, první pomoc při ošetření krvácení. Fraktury, jejich ošetření a léčení. Poranění některých tkání, ošetření a léčení. Poranění hlavy, hrudníku, břicha. První pomoc a teorie odborné lékařské péče. Základy resuscitace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK