PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k tvorbě ŠVP - OPNY2P130B
Anglický název: Seminar on Conducting of School Educational Programmes
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Prerekvizity : OPNY2P106A, OPNY2P109A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)
Cílem předmětu je seznámit studenty s implementaci podpory zdraví do školního kurikula dle rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální a středoškolské vzdělávání. Práce se školním vzdělávacím programem a strategie podpory zdraví.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými způsoby implementace podpory zdraví do školního kurikula  podle rámcových vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

KOVAŘÍKOVÁ,M.; MARÁDOVÁ,E. (2020). Didaktika výchovy ke zdraví a bezpečí v kontextu kurikulární reformy a učitelského vzdělávání. PedfUK. 

VALIŠOVA,A.; KOVAŘÍKOVÁ,M. (2021). Obecná didaktika a její širší pedagogické souvislosti. Grada. 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Dostupné z www.vuppraha.cz

MARÁDOVÁ, E. Výchova ke zdraví: školní vzdělávací program: metodická příručka pro 6. - 9. ročník základní školy. Praha : Fortuna, 2006. 45 s. ISBN 80-7168-973-4

Rámcový program pro základní vzdělávání (v platném znění). Dostupné z www.vuppraha.cz

Rámcový program pro gymnaziální vzdělávání (v platném znění). Dostupné z www.vuppraha.cz

Manuál prop tpvrbu ŠVP NPIČR 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

Kolokvium na zadané didktické téma z výchovy ke zdraví. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. (29.01.2022)

1.     Trendy, problémy a perspektivy vzdělávání v mezinárodním kontextu vzdělávání 

2.     Didaktická transformace školního kurikula do edukační reality.

3.     Učitel výchovy ke zdraví a bezpečí v měnící se české společnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK