PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Environmentální antropologie současnosti - YMSKE506
Anglický název: Environmental Anthropology of the Contemporary
Zajišťuje: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, KZ [HT]
Počet míst: zimní:35 / neurčen (35)
letní:neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.
Prerekvizity : YMSKE017
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (23.01.2021)
Kurz představí vybrané témata z nedávné a soudobé environmentální antropologie. Předpokládá obeznámenost jak s historií sociokulturní antropologie, tak antropologie environmentální.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (25.10.2023)

1. hodina Úvod a dokumentární film

 

2.  hodina  Infrastruktury

Povinná četba:

Appel, H. “Infrastructural Time,” in Anand, Gupta, and Appel (eds.) The Promises of Infrastructure, Durham: Duke University Press, pp. 41–61.

 

3. hodina odpadá z důvodu stávky

 

 

4. Monokultury - plantážocén

Povinná četba

Tsing, Anna L. A Threat to Holocene Resurgence is a Threat to Livability. In BRIGHTMAN, Marc and LEWIS, Jerome. The Anthropology of Sustainability: Beyond Development and Progress. London: Palgrave, 2017, pages 51–65.

Haraway, D. (2015). "Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin." Environmental Humanities 6: 159-165.

 

5. hodina Ruiny
Povinná četba
Stoler, A.L. 2016. "Imperial Debris and Ruination," in Duress: Imperial Durabilities in our Times. Durham: Duke University Press, 336-379.

 

6.  hodina Průmysl popírání klimatické změny  (Host: Vojtěch Pecka 7.11.2023)

Povinná četba:

Oreskes, N. A Conway, E. „Introduction, „Chapter I – Doubt is Our Product“ in Merchants of Doubt: how a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming. Bloomsbury Press. Pp.1-35.

7. hodina Odpad (Host: Daniel Sosna 14.11.2023)

 

8. hodina Geologická antropologie: Mnoho tváří sesuvů

9. hodina James C. Scott

10. hodin Toxicita: environmentální zdraví & migrace

 

11. hodina Více-druhová antropologie

 

12. hodina Divočina

 

13. hodina Vstříc více-než-lidské resistenci

Povinná četba

Appel, H. “Infrastructural Time,” in Anand, Gupta, and Appel (eds.) The Promises of Infrastructure, Durham: Duke University Press, pp. 41–61.

 

Haraway, D. (2015). "Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin." Environmental Humanities 6: 159-165.

 

Oreskes, N. A Conway, E. „Introduction“, „Chapter I – Doubt is Our Product“, „Chapter VI – The Denial of Global Warming“ in Merchants of Doubt: how a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming. Bloomsbury Press. Pp.1-35, 169-215.

 

Stoler, A.L. 2016. "Imperial Debris and Ruination," in Duress: Imperial Durabilities in our Times. Durham: Duke University Press, 336-379.

Tsing, Anna L. A Threat to Holocene Resurgence is a Threat to Livability. In BRIGHTMAN, Marc and LEWIS, Jerome. The Anthropology of Sustainability: Beyond Development and Progress. London: Palgrave, 2017, pages 51–65.

 

 

Doporučená četba

Escobar, Arturo (2006). „Difference and Conflict in the Struggle over Natural Resources: A Political Ecology Framework“, Development, Vol. 3, 6-13

 

Lien, Marianne Elisabeth. 2017. “Unruly Appetites: Salmon Domestication “All the Way Down””. Pp. m107-m124, in Anna, TSING, Heather SWANSON, Elaine GAN, Nils BUBANDT (eds.). Arts of Living on a Damaged Planet. Minneapolis: University of Minnesota Pres.

 

Limpert, M. 2010. In the Time of Oil: Piety, Memory, and Social Life in an Omani Town. Stanford: Stanford University Press.

 

Murphy, M. 2008. “Chemical Regimes of Living.” Environmental History 13 (4): 695-703.

 

Taussig, Michael. 2018.Palma Africana. Chicago, IL: Chicago University Press.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D. (14.09.2022)

20% docházka

10% diskuse textů a na hodině

70% závěrečný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK