PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Psychologie a zdraví - YMPV011
Anglický název: Psychology and health
Zajišťuje: Program Teoreticko výzkumná psychologie (24-TVP)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence: critical thinking
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Martina Sebalo Vňuková, M.Sc., Ph.D.
Korekvizity : YMPP011
Neslučitelnost : YTVP103
Záměnnost : YTVP103
Je neslučitelnost pro: YTVP103
Je záměnnost pro: YTVP103
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (03.12.2023)
Cílem předmětu je seznámit studenty s evidence-based psychologií zdraví a akcentovat význam psychologie a psychologického výzkumu v souvislosti se zlepšováním zdraví (fyzického i mentálního) a zdravotní péče v populaci. Předmět se bude zaměřovat na poznatky s ohledem na zjištění vztahů mezi psychickou a zdravím jedince. Klíčové koncepty psychologie zdraví budou představeny spolu s dosavadními poznáními. Důraz bude kladen na způsob získávání dat a poznatky z šetření. Výukové bloky: Zdraví nemoc, Emoce a prožívání, Stres, Resilience, Wellbeing, Burn-out, Sociální opora, Nerovnosti ve zdraví
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (03.12.2023)

Sylabus 2023/24:

 • 2/10 - Úvodní hodina, zdraví a nemoc (IPŠ)
 • 9/10 - Emoce a regulace emocí (IPŠ)
 • 16/10 - Dětský pacient, rodinný kontext nemoci a zdraví, duševní zdraví v pubertě a adolescenci (LMN); povinná četba: Jochmannová a kol. (2021), str. 119-144, 145-157
 • 23/10 - Nutkavé chování, behaviorální a látkové závislosti I: Vztah k jídlu, nadužívání potravy (LMN); povinná četba: Jochmannová a kol. (2021), str. 197-213
 • 30/10 - Nutkavé chování... II: Závislé chování (LMN); povinná četba: Jochmannová a kol. (2021), str. 215-235
 • 6/11 - Stres jako významný faktor nemoci (LMN); povinná četba: Jochmannová a kol. (2021), str. 41-65 
 • 13/11 - Chronická nemoc (LMN); povinná četba: Jochmannová a kol. (2021), str. 103-118
 • 20/11 - Vyhoření
 • 27/11 - Odlišnosti a nerovnosti ve zdraví (MSV); povinná četba Křivohlavý 181-189
 • 4/12 - Chování ve vztahu ke zdraví a nemoci a možnosti jeho změn (MSV); povinná četba Křivohlavý 37-49
 • 11/12 - Prevence nemoci a posilování zdraví (MSV); povinná četba Křivohlavý 52-57
 • 18/12 - Well being a lifestyle české populace (MSV); povinná četba Křivohlavý 57-65 

Povinná literatura:

 • JOCHMANNOVÁ, L. et al. (2021) Psychologie zdraví. Praha: Grada, ISBN 978-80-271-25692. (Vybrané kapitoly, stranový rozsah upřesněn v sylabu výše)
 • KEBZA, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, ISBN 80- 200-1307-5.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. (2003). Psychologie zdraví. Praha: Portál. ISBN 80-7178-774-4.
 • KŘIVOHLAVÝ, J. (2002). Psychologie nemoci. Praha: Grada. ISBN 80-247-0179-0.
 • KEBZA, V. et al. (v tisku). Psychologie zdraví. Monografie v přípravě. Academia.
 • OGDEN, J. (2008). Essential Readings in Health Psychology. New York: McGraw-Hill. ISBN 978-0335211388


Doporučená literatura:

 • ŠOLCOVÁ, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada. ISBN 987- 80-247-2947-3.
 • POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. (2018). Emoce: regulace a vývoj v průběhu života: funkce a zákonitosti emocí, sociální a kulturní souvislosti, měření emocí. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5128-3.
 • HOŠEK, V. (2001). Psychologie odolnosti. Praha: Karolinum. ISBN 80-7184-889-1.
 • ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. (2016). Circumstances of well-being among Czech college students. In: Well-Being and Cultures. Springer, Dordrecht, 161-170.
 • ŠOLCOVÁ, I, et al. (2017). Self-reported health status predicting resilience and burnout in longitudinal study. Central European journal of public health, 25.3, 222-227.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK