PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Mezikulturní psychologie – metody výzkumu a praxe - YMPV005
Anglický název: Intercultural psychology – methods of research and practice
Zajišťuje: Program Teoreticko výzkumná psychologie (24-TVP)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023 do 2024
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Korekvizity : YMPP002
Záměnnost : YTVP102
Je neslučitelnost pro: YTVP102
Je záměnnost pro: YTVP102
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (03.12.2023)
Mezikulturní psychologie je vědeckým studiem chování, prožívání a uvažování člověka v jednotlivých společnostech s cílem zaznamenat odlišnosti, ale především hledat univerzálie psychických procesů a vývoje napříč kulturami. Cílem předmětu je představení jednotlivých témat psychologie (obecné a sociální) z perspektivy aktuálních výzkumných zjištění v mezikulturní psychologii. Důraz bude kladen na komplikovanost používání jednotlivých výzkumných metod v mezikulturních výzkumech. Témata: 1. Mezikulturní psychologie jako vědecká disciplína 2. Mezníky mezikulturní psychologie, metody 3.- 4. Kulturní perspektivy 5. - 7. Kultura a psychické procesy (emoce, motivace, myšlení, rozhodování, osobnost) 8. Sociální chování a meziskupinové vztahy 9. Migrace a akulturace 10. Kultura a politika, hodnoty 11. Kultura a demokracie 12. Kultura a zdraví
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (03.12.2023)

Povinná literatura:

SHIRAEV E. B., LEVY D. A. (2017). Cross-Cultural Psychology Critical Thinking and Contemporary Applications (Sixth Edition), Taylor Francis, New York, Routledge. ISBN 978-1-138-66838-6. //SHIRAEV E. B., LEVY D. A. (2021) Mezikulturní psychologie, Academia.

Online readings on Psychology and Culture, https://scholarworks.gvsu.edu/orpc/ 

konkrétně 

Talhelm, T. (2022). The Rice Theory of Culture. Online Readings in Psychology and Culture, 4(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1172

Hofer, J., & Chasiotis, A. (2022). Implicit Motives Across Cultures. Online Readings in Psychology and Culture, 4(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1097

Schwartz, S. H. (2021). A Repository of Schwartz Value Scales with Instructions and an Introduction. Online Readings in Psychology and Culture, 2(2). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1173

Imhoff, R. (2022). Conspiracy Theories Through a Cross-Cultural Lens. Online Readings in Psychology and Culture, 5(3). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1175

Lonner, W. (2013). Chronological Benchmarks in Cross-Cultural Psychology. Foreword to the Encyclopedia of Cross-Cultural Psychology. Online Readings in Psychology and Culture, 1(2). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1124

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014

Schwartz, S. H. (2012). An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1116

van de Vijver, F. J. (2009). Types of Comparative Studies in Cross-Cultural Psychology. Online Readings in Psychology and Culture, 2(2). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1017Chu, J. P., & Sue, S. (2011). Asian American Mental Health: What We Know and What We Don't Know. Online Readings in Psychology and Culture, 3(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1026Guess, C. (2004). Decision Making in Individualistic and Collectivistic Cultures. Online Readings in Psychology and Culture, 4(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1032Dylman, A. S., Champoux-Larsson, M., & Zakrisson, I. (2020). Culture, Language and Emotion. Online Readings in Psychology and Culture, 4(2). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1167McCrae, R. R. (2002). Cross-Cultural Research on the Five-Factor Model of Personality. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1038Schmitt, D. P. (2002). Are Sexual Promiscuity and Relationship Infidelity Linked to Different Personality Traits Across Cultures? Findings from the International Sexuality Description Project. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1041Segall, M. H. (2002). Why is There Still Racism if There is No Such Thing as "Race"?. Online Readings in Psychology and Culture, 5(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1045Levine, R. V. (2003). Measuring Helping Behavior Across Cultures. Online Readings in Psychology and Culture, 5(3). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1049Eyetsemitan, F. (2002). Life-Span Developmental Psychology: Midlife and Later Years in Western and Non-Western Societies. Online Readings in Psychology and Culture, 6(2). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1058Gire, J. (2014). How Death Imitates Life: Cultural Influences on Conceptions of Death and Dying. Online Readings in Psychology and Culture, 6(2). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1120Schönpflug, U. (2002). Acculturation, Ethnic Identity, and Coping. Online Readings in Psychology and Culture, 8(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1068Eales, L., Gillespie, S., Eckerstorfer, S., Eltag, E. M., Group, G., & Ferguson, G. M. (2020). Remote Acculturation 101: A Primer on Research, Implications, and Illustrations from Classrooms Around the World. Online Readings in Psychology and Culture, 8(1). https://doi.org/10.9707/2307-0919.1168

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK