PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální psychologie – výzkum a aplikace - YMPP003
Anglický název: Social psychology - research and application
Zajišťuje: Program Teoreticko výzkumná psychologie (24-TVP)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022 do 2024
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Jaroš, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Mgr. Bc. Barbora Šipošová, Ph.D.
Korekvizity : YMPP002
Neslučitelnost : YTVP003
Záměnnost : YTVP003
Je neslučitelnost pro: YTVP003
Je záměnnost pro: YTVP003
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (29.11.2023)
Sociální psychologie je vědeckým studiem vlivu společnosti na chování, prožívání a uvažování člověka. Cílem předmětu je představení různých témat sociální psychologie z perspektivy aktuálních výzkumných zjištění a jejich aplikace na každodenní zkušenost. Důraz je kladen na výzkumnou metodologii a nové empirické poznání v rámci jednotlivých témat sociální psychologie.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (01.01.2024)

Témata:

1.Sociální psychologie - vývoj výzkumu v sociální psychologii a jeho význam

2.Mezníky sociální psychologie

3.Metody a zdroje dat sociální psychologie

4.Sociální percepce a kognice

5.Soiální identita

6.Postoje, přesvědčení a persuaze

7.Skupinové rozhodování

8.Sociální vztahy, jedinec ve skupině

9.Prosociální a antisociální chování

10.Stereotypy, předsudky, diskriminace

11.Poslušnost a konformita

12.Emoce a implicitní motivace v sociální psychologii

13.Shrnutí poznatků

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Katarína Prikrylová (01.01.2024)

Kurz je určen výhradně studujícím 1. ročníku studijního programu TVP, a není proto možné si jej zapsat po webu. 

Atestace předpokládá účast na cvičeních, přípravy aktualit a znalost témat sociální psychologie v rámci kolokviálního zkoušení. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK