Sociální ekonomika - YMN06PPLI
Anglický název: Social Economy
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2015
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN06PPLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Záměnnost : YMN013
Je záměnnost pro: YMN83P2P0, YMN33SESP, YMN03SESP, YMN013
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (21.06.2015)
Obsahem předmětu je seznámení s definicemi sociální ekonomiky a sociálního podniku ze zahraničí a s postoji Evropské komise. Důraz je kladen na studie evropské zastřešující společnosti EMES. Uvědomění si existence vhodných podmínek v české ekonomice pro přijetí koncepce. Základní znalost právní a ekonomické podstaty současných organizací občanského sektoru a možností aplikovat v praxi principy sociálního podniku. Pozornost je věnovaná minulosti i současnosti družstevnictví a objasnění základů podnikání.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (20.01.2014)

 

Na některých hodinách bude vyžadovaná od studentů četba z literatury vložené v Moodle.

Atestace (zkouška) bude spočívat v hodnocení přípravy na hodiny a v úspěšném zodpovězení otázek v písemném testu.

Otázky budou z přednášek a z obsahu literatury vložené v Moodle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (16.01.2015)

Kurz se v letním semestru 2014/15 nevyučuje.

 

Osnova - výuka se koná v blocích.

 

24. 2. 15:30-18:20 hod. SPOJENO SE CVIČENÍM (zadání)

Tradice třetího sektoru, heterogenní smíšená ekonomika a ekonomický význam třetího sektoru, sociální ekonomika, definování sociální ekonomiky, trojí prospěch, oblasti sociální ekonomiky

 8. 3. 9:30 - 12:30 hod.   Družstva a družstevnictví v zahraničí a v ČR   (Jiří Svoboda) - společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

10. 3. 15:30-18:20 hod. Podpora sociální ekonomiky v Evropské unii, sociální podnikání a sociální podnik, definování sociálních podniků a sociálního podnikání v USA a v Evropě

24. 3. 15:30-18:20 hod. Sociální ekonomika a sociální podniky, výzkum sociální ekonomiky a sociálních podniků

28. 4. 15:30-18:20 hod. Dopady působení sociálních podniků, evropské výzvy pro sociální podnikání

12. 5. 9:30 - 15:30 hod. CVIČENÍ

17. 5. 9:30 - 12:30 hod. Sociální ekonomika a sociální podnikání v České republice (Petra Francová) -  společná výuka pro prezenční a pro kombinovanou formu

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (30.01.2013)