PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika a sociální podnikání - YMN03SESP
Anglický název: Social Economy and
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMN06PPLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Záměnnost : YMN013, YMN06PPLI, YMN33SESP
Je záměnnost pro: YMN33SESP
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým tradicím solidarity, sdružování i družstevnictví a uvedení podmínek pro sociální ekonomiku a sociální podniky v ČR. Studijní texty k tématům přednášky jsou v Moodle. V případě zhoršení situace v souvislosti s epidemií bude výuka online podle rozvrhu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

Atestace (zkouška) bude spočívat v:

- Písemný test

Před napsáním testu studující odevzdá do Moodle čtyři vypracované reflexe dle zadání.

- Splnění úkolu na cvičení

V rámci cvičení studenti budou zpracovávat případovou studii, zadání bude sděleno na prvním cvičení a je uvedeno v Moodle.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

 Témata přednášek:

 

5. 10.

1) Sociální ekonomika a sociální podnikání

Sociální podniky a jejich ekosystémy v Evropě

Charta sociální ekonomiky

 

 

12. 10.

2) Heterogenní ekonomika a definování sociální ekonomiky

Sociální ekonomika a OOS (Defourny)

Smíšená ekonomika (Defourny)

Heterogenní ekonomika a třetí sektor (Defourny)

Ekonomické teorie třetího sektoru

 

 

19. 10.

3) Podpora sociální ekonomiky v zahraničí

CIRIEC: Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii – REFLEXE č. 1

Osvědčené postupy ve veřejných politikách týkajících se evropské sociální ekonomiky v období po hospodářské krizi

EMES,  ICSEM Working Papers

SEE

 

26. 10.

4) Modely sociálních podniků ve světě

Typology of Social Enterprise Models (Defourny, Nyssens) – REFLEXE č. 2

 

2. 11.

5) Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR

Právní formy sociálních podniků

Mezinárodní družstevní zásady a ideové principy

 

 

9. 11.

6) Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR

Právní formy sociálních podniků

 

 

16. 11.

7) Tradice sociálních podniků

Typologie "tradic" sociálních podniků (Gordon) -   REFLEXE č. 3

Skovajsa a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice

Tomáš Baťa – REFLEXE č. 4

 

 

23. 11.

7) Rozpoznávací znaky a modely sociálního podniku

České sociální podnikání – Principy a definice

Modely českých sociálních podniků

 

 

30.11.

8) Integrační sociální podnik

Projekty sociálních podniků v Praze

 

 

7.12.

9) Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Agendové vzdělávání

 

 

14.12.

10)  Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce

Strategie sociálního začleňování 2021−2030

Strategický rámec politiky zaměstnanosti do r. 2030

 

 

21.12.

11) Návrh zákona o sociálním podniku

 

 

4. 1.

12) Evropské finance pro sociální podniky

 

 

 

 

 

 

 

 

 Literatura:

DOHNALOVÁ, M. DEVEROVÁ, L., LEGNEROVÁ, K., POSPÍŠILOVÁ, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. ISBN 978-80-7552-060-9.

DOHNALOVÁ, M., GURI, D., HRABĚTOVÁ, J., LEGNEROVÁ, K. and ŠLECHTOVÁ, V. Social Enterprise in the Czech Republic.  ICSEM Working Papers, No. 24. 2015. Dostupné na: http://www.iap-socent.be/icsem-working-papers

DOHNALOVÁ, M. – LEGNEROVÁ, K. Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2014. 169 s. ISBN 978-80-7416-150-6.

GORDON, M. Typologie "tradic" sociálních podniků. Text vložený v Moodle.

CIRIEC:Nedávný vývoj sociální ekonomiky v Evropské unii. Text vložený v Moodle.

Texty vložené v  Moodle.

Doporučené webové stránky

 

 

 

 

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

 Nevyžadovány.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK