PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma) - YMN33SESP
Anglický název: Social Economy and Social Entrepreneurship (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/2, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: YMN11SEP
Staré označení: YMN06PPLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Záměnnost : YMN013, YMN03SESP, YMN06PPLI
Je záměnnost pro: YMN03SESP
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (08.09.2023)

K druhému a třetímu bloku výuky je důležité předem prostudovat studijní opory v Moodle.

Pro ukončení předmětu je požadováno splnění úkolu na cvičení.

V rámci cvičení studenti budou zpracovávat samostatnou práci, zadání bude sděleno na prvním cvičení. Odevzdání do Moodle do 10. 1. 2024.

Zkouška má podobu písemného testu. V případě hodnocení horší než výborně také ústní rozhovor.

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.09.2023)

 

 Témata přednášek:

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomika - evropské a americké pojetí

Podpora sociální ekonomiky v EU

Sociální podnik - modely sociálního podniku

Teorie sociálního podnikání

“Entrepreneurial non-profits” model sociálního podniku

“Social cooperatives” model sociálního podniku

“Social businesses" model sociálního podniku

“Work Integration” model sociálního podniku

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR 

Ekosystém pro české sociální podnikání

Evropské finance pro sociální podniky

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle

Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly

Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012

Dohnalová, M. et al. ‘Social Enterprise in the Czech Republic: Heritage and New Developments‘,  in: Defourny, J., Nyssens, M. (Eds.) Social Enterprise in Central and Eastern Europe. Theory, Models and Practice. Routledge, London, 2021

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

 Nevyžadovány.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK