PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální ekonomika a sociální podnikání (kombinovaná forma) - YMN33SESP
Anglický název: Social Economy and Social Entrepreneurship (Distance Learning)
Zajišťuje: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:8/2, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: YMN11SEP
Staré označení: YMN06PPLI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.
Záměnnost : YMN013, YMN03SESP, YMN06PPLI
Je záměnnost pro: YMN03SESP
Anotace -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (21.08.2022)
Předmět vysvětluje třetí sektor jako sociální a solidární ekonomiku a seznamuje s koncepcí sociálních podniků v mezinárodním kontextu. Uvádí definici sociálního podniku, kterou vypracovala Evropská výzkumná společnost EMES. Pozornost je věnovaná českým legislativním a dalším podmínkám pro sociální podniky. Studijní texty a relevantní odkazy k tématům přednášky jsou v Moodle.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (20.08.2022)

Atestace (zkouška) má podobu písemného testu.

Pro ukončení předmětu je požadováno splnění úkolu na cvičení.

V rámci cvičení studenti budou zpracovávat samostatnou práci. Zadání bude sděleno na prvním cvičení a je uvedeno v Moodle. 

Sylabus
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (26.08.2022)

V rámci cvičení studenti budou zpracovávat samostatnou práci.

Zadání bude sděleno na prvním cvičení a je uvedeno v Moodle. Součástí cvičení je prezentace práce.

 

 

 Témata přednášek:

I. BLOK

Sociální a solidární ekonomika

Sociální ekonomie, ekologická ekonomie a sociální a solidární ekonomika

Subjekty sociální a solidární ekonomiky, sociální podniky

Udržitelný rozvoj, společensky odpovědné podnikání

Místní rozvoj a sociální a solidární ekonomika

II. BLOK

Sociální ekonomika a sociální podnikání v ČR

Modely českých sociálních podniků

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR I.

Legislativní rámec sociálního podnikání v ČR II.

České integrační sociální podniky

Evropské finance pro sociální podniky

Pracovní podmínky v sociálních podnicích, management podniků

----------------------

Povinná literatura:

Studijní texty vložené v Moodle.

Dohnalová, M. Deverová, L., Legnerová, K., Pospíšilová, T. Lidské zdroje v sociálních podnicích. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015, vybrané kapitoly. ISBN 978-80-7552-060-9.

Dohnalová, M. Sociální ekonomika, sociální podnikání: Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 132 s. ISBN 978-80-7357-269-3.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (25.08.2021)

 

 Nevyžadovány.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK