PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Historical Sociology of Politics - YMH511
Anglický název: Historical Sociology of Politics
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMH011
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (10.05.2018)
This course focuses on the historical construction of the modern political system. The state, the citizenship, nationality and globalization are the main points of focus. Therefore, course graduates should be able to analyse the social and historical context of the political process, understand issue frame construction and the weight of structures within social evolutions.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (22.05.2019)

Active lecture/seminar/workshop/tutorial participation

+ oral exam

 For HISO AJ students: the compulsory reading? The WHOLE  book from Fukuyama: The origins of political order

For erasmus  and bachelour students just content of the lectures.

Password for log in to moodle course:

 politika

 

Topics for the exam 2018/19:

 

1.      Pre-state forms of politics: Bands, Tribes, Chiefdoms (simple chiefdom, complex chiefdom)

2.        Early state: Theories of early state origin:

a.      Internal Conflict theories

b.      External conflict theories

c.       Population pressure, irrigation

d.      The leadership theories

e.      Systems theories

3.      Cases of early state origin (Mesopotamia, Egypt, Mesoamerica),

4.      Oriental despotism, hydraulic theory, China and India

5.      Patrimonialism by Max Weber

a.      Gerontocracy and primary patriarchalism

b.      Pure patrimonialism

c.       examples: Ancient Egypt, Persian empire, Merovingian empire,

d.      Eisenstadt’s concept of patrimonialism

6.      Feudalism by Max Weber

a.      Difference between the fief and the beneficium

b.      Contractual nature  of the relationship between the senior and the vassal.

c.       centralized feudalism introduced by the Normans

d.      Andreski comment of feudalism.

7.      Politics in Islamic world, military slavery

8.      The polity of estates (Ständestaat) and the Absolutist state

9.      Framework for  early modern state building by Fukuyama

                                                              i.       Weak absolutism

                                                            ii.       Successful absolutism

                                                          iii.       Failed oligarchy

                                                           iv.       Accountable government

10.   Development of Parliaments.

a.      Difference between French and English Parliament

b.        Patterns of the developments of the parliaments:

1.      Relatively long and continuous development

2.      Discontinuous development

3.      Late adoption of parliamentary forms

11.  Theories of the modern state

class theory

pluralist theory

elitist theory

Institutional statism

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (27.02.2017)

 

1Soubor

 Levellen Political AnthropologySoubor

Topic 1

Sociology of politics versus political sociology

 

Required reading

 

Topic 2

2.Forms of social organization of power. Bands, tribes, chiefdoms, states

 

 Bands, tribes, chiefdoms, statesSoubor

Required reading

 

 in the international system předstátní doběSoubor

optional literature

Topic 3

3.Formation of the Early State

 

Required reading (compulsory reading) Levellen p. 43 -63 Carneiro circumscription theory of the origin of the stateSoubor

supplementary reading

Topic 4

4. Patrimonial and feudal political systems

 

 weber patrimonialismus, feudalismusSoubor

Required reading pp. 212-216

226-241

Topic 5

feudal political systems

compulsory reading

the rest of the text 255-266

 weber patrimonialismus , feudalismusSoubor

Required reading pp. 212-216

226-241

Topic 6

emergence of feudalism by Perry Anderson's

 article Fulbrok Mary and Theda Skocpol about Perry AndersonoviSoubor

pp. 170-210

Topic 7

oriental political systems, oriental despotism, Asiatic mode of production

 Witfogel oriental despotismusSoubor

Additional optional literature

Topic 8

Imperial systems, Eisenstadt’s theory of historical bureaucratic empires

 reviews on THE POLITICAL sYSTEM OF eMPIRES would EISENSTADTSoubor

required reading

 

Topic 9

Absolutism and absolutist systems

 Perry Anderson absolutist State in the WestSoubor

compulsory literature

Topic 10

Elias’s theory of the royal monopoly

 

Topic 11

Political sociology Baringtona Moore jr.

 Barington Democratic cestaSoubor Moore

 Moorerevolutionary cestaSoubor

 MooreFascismSoubor

 ImaginerySoubor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK