PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Historická sociologie politiky - YMH011
Anglický název: Historical Sociology of Politics
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Neslučitelnost : YMH511
Záměnnost : YMH111
Je záměnnost pro: YMH111
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými základními pojmy a autory historické sociologie politiky. Otázky definice a historického vzniku civilizací, moderních evropských států a národů budou tvořit základ pro analýzu dalších moderních forem politiky: voleb, politických stran, sociálního protestu a sociálních hnutí, občanství, občanské společnosti nebo sociálního státu. Pozornost bude věnována také antropologickému zkoumání historického vývoje politických struktur.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (13.03.2019)

- pravidelná účast na přednáškách

Zkouška se sestává:

1. z látky přednesené na přednáškách

2. z povinné literatury, kterou je zejména kniha Fukuyamy The Origins of Political order (pro magisterské studenty HISO je povinné přečíst CELOU knihu, pro bakaláře stačí znalost látky z přednášek.

Povinná literatura v Syllabu dole je zastaralá, byla sestavena před vydáním Fukuyamovy knihy, takže ji berte jako doporučenou.

 

 Literaraturu najdete v moodle

heslo pro přihlášení se do kurzu v moodle:

 

politika

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)

 

1Soubor

 Levellen Political AnthropologySoubor

Téma 1

Sociologie politiky versus politická sociologie

 

povinná četba

 politická sociologieSoubor

Téma 2

2.   Formy sociální organizace moci. Tlupy, kmeny, náčelnictví, státy

 

 Bands, tribes, chiefdoms, statesSoubor

Povinná četba

 Německý M: Pojetí politična v politické antropologiiURL

povinná četba

 mezinárodní systém v předstátní doběSoubor

nepovinná literatura

Téma 3

3.   Vznik raného státu

 

Povinná četba (compulsory reading)  Levellen str. 43-63 Carneiro circumscription theory of the origin of the stateSoubor

doplnková četba

Téma 4

4.      Patriomoniální a feudální politické systémy

 

 weber patrimonialismus, feudalismusSoubor

Povinná četba str. 212-216

226-241

Téma 5

Feudální politické systémy

povinná četba

zbytek textu 255-266

 weber patrimonialismus, feudalismusSoubor

Povinná četba str. 212-216

226-241

Téma 6

Vznik feudalismu podle Perry Andersona

 článek Mary Fulbrok a Thedy Skocpol o Perry AndersonoviSoubor

str. 170-210

Téma 7

Orientální politické systémy, orientální despotismus, asijský výrobní způsob

 Witfogel: Orientální despotismusSoubor

Doplňková nepovinná literatura

Téma 8

Imperiální systémy, Eisenstadtova teorie historicko-byrokratických impérií

 recenze na THE POLITICAL SYSTEM OF EMPIRES by EISENSTADTSoubor

povinná četba

 Německý: Historická sociologie Shmuela EisenstadtaSoubor

povinná četba

Téma 9

Absolutismus a absolutistické systémy

 Perry Anderson Absolutist State in the WestSoubor

Povinná literatura

Téma 10

Eliasova teorie královského monopolu

 Eliasova teorie královského monopoluSoubor

Povinná četba

 Dispozice nad monopolemSoubor

Téma 11

Politická sociologie Baringtona Moora jr.

 Barington Moore demokratická cestaSoubor

 Moore revoluční cestaSoubor

 Moore FascismSoubor

 ImaginerySoubor

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK