PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba k historické srovnávací sociologii (kombinovaná forma) - YMH102
Anglický název: Reading in Historical Comparative Sociology (Distance Learning)
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň: základní
Poznámka: povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Korekvizity : YMH101
Je záměnnost pro: YMH002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (23.05.2016)

Cílem kursu je seznámit studenty s některými klasickými texty historické srovnávací sociologie, zejména s dílem Michaela Manna a Perry Andersona.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (18.10.2017)

 

 Dva semináře plus domácí četba
 
 
 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (18.10.2017)

Přednesení referátu dle dohody z vyučujícím + Znalost učebnice Dennis Smith The Rise of historical sociology.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (18.10.2017)

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK