PředmětyPředměty(verze: 821)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Četba k historické srovnávací sociologii - YMH002
Anglický název: Reading in Historical Comparative Sociology
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Marek Německý, Ph.D.
Korekvizity : YMH001
Záměnnost : YMH102
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)

Cílem kursu je seznámit studenty s některými klasickými texty historické srovnávací sociologie, zejména s dílem Michaela Manna a Perry Andersona.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (18.10.2017)

Cíle a obsah kursu:  Předmět stojí a padá s ochotou diskutovat na hodině o předem prostudovaném textu v bezpečném prostředí. Cílem kursu  je se naučit  intepretaci klasických děl, tedy uvažování "nad" myšlenkami, nikoli jen o myšlenkách autorů. Naučit se kritickém čtení  a  otevřené diskusi v týmu,  procvičit se v  proti/argumentování. 
Přítomnost na hodinách je proto nezbytná (omluveny budou max. 2 absence), domácí přírava na seminář rovněž. 
Příprava na hodinu je (i) písemná, byť stručná: 

Podmínkou absolvování kursu je znalost učebnice The Rise of Historical Sociology od Dennise Smithe plus přednesení jednoho referátu z primárního textu.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (27.01.2018)

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Marek Německý, Ph.D. (01.03.2017)

 

 

Cíle a obsah kursu:  Předmět stojí a padá s ochotou diskutovat na hodině o předem prostudovaném textu v bezpečném prostředí. Cílem kursu  je se naučit  intepretaci klasických děl, tedy uvažování "nad" myšlenkami, nikoli jen o myšlenkách autorů. Naučit se kritickém čtení  a  otevřené diskusi v týmu,  procvičit se v  proti/argumentování. 
Přítomnost na hodinách je proto nezbytná (omluveny budou max. 2 absence), domácí přírava na seminář rovněž. 
Příprava na hodinu je (i) písemná, byť stručná: 
1. Student/ka stručně vystihne hlavní myšlenky autora, argumenty a fakta o které je opírá, popř. i logiku a metodu,  kterou autor  postupoval. 
Ale hlavně: navrhne 2 náměty k diskusi na hodině, resp. otázky, které si nad textem klade (s čím lze dnes polemizovat atp.) Formální náležitosti nejsou důležité
2. Přípravu o rozsahu cca 1 str. vloží do Moodle  nejpozději v den přednášky v 10:00 ráno!

Podmínkou absolvování kursu:  Účast na hodině 80%. Odevzdání všech konspektů z povinné četby na hodinu (ke všem klasikům). V případě absence  budou výpisky studentem doplněny dodatečně.

Při 3-4 omluvených absencích bude nadto zadán písemný referát navíc. 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK