PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metody prosazování genderové rovnosti - seminář - YMG11PSLI
Anglický název: Methods of Promoting Gender Equality - Seminar
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG11PSLI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Prerekvizity : YMG07PCZI, YMG08PSZI
Je korekvizitou pro: YMG11PPLI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (11.06.2009)
Seminář doplňuje kurz Metody prosazování genderové rovnosti a dále rozvádí jeho základní teze. Cílem je seznámit studentky a studenty s praktickou aplikací těchto metod v kontextu existujícího institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti v České republice. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky. Součástí kurzu jsou také analýzy relevantních vládních a jiných dokumentů a navržení vlastního projektu v oblasti rovných příležitostí.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Petr Pavlík, Ph.D. (05.10.2010)

Viz sylabus kurzu, který je vyvěšen v informačním systému. Totéž se týká literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK