PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Evropská duchovní kultura III. - YMD016
Anglický název: European Intellectual History III.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Je neslučitelnost pro: YMKDE004, YMKDE003
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.06.2013)
Třetí část čtyřsemestrálního cyklu věnovaného popisu a analýze náboženských a duchovních proudů evropské historie. V tomto semestru půjde o analýzu konfesionalizačních procesů, k nimž vedlo rozrůznění západního křesťanstva, a zrod modernity v osvícenských filosofických a náboženských proudech.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (05.06.2013)

1) Evropská reformace I. - teologie reformace.

2) Evropská reformace II. - rozdělení západního křesťanstva.

3) Protireformace a katolická reforma.

4) Konfesionalizace a její důsledky.

5) Lidová zbožnost raného novověku.

6) Čarodějnické procesy.

7) Nonkonformní církevní proudy.

8) Setkání s mimoevropskými duchovními tradicemi.

9) Osvícenská teologie.

10) Osvícenský státocentrismus.

11) Filosofické a duchovní směry vzešlé z osvícenství.

12) Krize a rozklad konfesionalizačního paradigmatu.

13) Víra a zbožnost na prahu moderní doby.

Povinná literatura:
Im Hof, Ulrich. Evropa a osvícenství. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2001. 268 s. Utváření Evropy; sv. 1. ISBN 80-7106-394-0.

Molnár, Amedeo. Na rozhraní věků: cesty reformace. 2. vyd., V Kalichu 1. Praha: Kalich, 2007. 414 s. ISBN 978-80-7017-076-2. (a další vyd.)

Nešpor, Zdeněk R. Náboženství na prahu nové doby: česká lidová zbožnost 18. a 19. století. V Ústí nad Labem: Albis international, 2006. 693 s. ISBN 80-86971-06-6.

Zkouška formou písemného testu z odpřednášené látky a povinné literatury.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK