PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Úvod do společenských věd I. - YBSA001
Anglický název: Introduction to Social Sciences I.
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:700 / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YBZB40000
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBSA002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (19.05.2018)
První část dvousemestrálního přednáškového cyklu zakončeného zkouškou. Kurz přináší široký teoretický základ pro studium společenských věd. První část kurzu vymezuje povahu a předmět společenských věd, jejich strukturu, pozici a epistemologii. V druhé části kurzu jsou představeny hlavní teoretické přístupy, které vymezují paradigmatickou různorodost napříč různými společenskovědními obory. Kurz je zakončen písemným testem.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (06.10.2022)

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM NÁSLEDUJÍCÍHO PLAYLISTU: https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/17854

Studijní opory v Moodle: https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (27.10.2020)

* Témata

1) Společenské vědy: vymezení, obsah a organizace kurzu, spol. vědy na FHS; způsoby poznávání

2) Věda jako společenská instituce

3) Představení oborů: sociologie

4) Představení oborů: psychologie

5) Představení oborů: ekonomie

6) Představení oborů: antropologie

7) Co je to věda

8) Teorie ve vědeckém uvažování; problém objektivismu

9) Hodnoty a společenské vědy

10) Vysvětlení a porozumění ve společenských vědách

 

* Studijní literatura

* Povinná:

WALLERSTEIN, I. Kam směřují sociální vědy: zpráva Gulbenkianovy komise o restrukturaci sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998. ISBN 80-85850-65-6.
FAY, B. Současná filosofie sociálních věd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. ISBN 80-86429-10-5. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:
BURKE, P. Společnost a vědění: od Gutenberga k Diderotovi. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1319-2.
HARRINGTON, A. a kol. Moderní sociální teorie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3. Vybrané kapitoly.
KUHN, T. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 80-86005-54-2.
WEBER, M. Metodologie, sociologie, politika. Praha: OIKOYMENH, 1998. ISBN 80-86005-48-8.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (12.12.2021)

Písemý zápočtový test založený na povinné literatuře a obsahu přednášek. Pro udělení zápočtu je potřeba dosáhnout 15 bodů z 30 možných. Velmi dobrý výsledek zápočtového testu (25 a více bodů) bude zohledněn při zkoušce předmětu Úvod do společenských věd II.

Zápočtový test proběhne prezenčně ve vypsaných termínech, na které je nutné se registrovat přes IS.
Test bude v učebně vyplňován elektronicky. Je tedy nutné mít sebou elektronické zařízení (mobil, notebook) s připojením na internet a možností přihlášení do univerzitního Moodle.
V případě potřeby je na začátku atestace možné požádat o písemnou verzi zápočtového testu.

Bližší informace o předepsané literatuře a celkové struktuře kurzů Úvod do společenských věd I. a II. je na stránkách moodle.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (25.11.2020)

Moodle kurzu:

https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=13

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK